Shedding Thunder - The Golden Road To Unlimited Devotion

Tröst

Hur kan man göra för att på bästa sätt trösta en annan som man tycker om? Det finns inget direkt svar på det då det beror så mycket på olika omständigheter. Ifall det rör sig om en kvinna eller man. Om det är en person som har lätt för att visa sina känslor eller en person som är stängd. Om det rör sig om ett dödsfall eller ifall det handlar om ekonomisk rådgivning och så vidare. I vissa fall så kan det räcka med att inte säga ett ord, utan att bara vara där och lyssna. I många fall så kan det göra mirakel. I andra fall så kanske man ska säga något positivt och i andra så kanske man får tillfället att ge ett råd som de behöver för att kunna ta sig vidare.